Accord
Accord

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2022

Till vårt centrala syfte hör förutom att vara allfinlandssvensk att profilera dragspelet som ett mångsidigt användbart instrument för olika musikarter. Strävan att genom informativa pedagogiska åtgärder lyfta fram den finländska musiken ingår också i förbundets stadgar.

Förbundets organisation

Det årliga årsmötet väljer styrelse. Förbundet har tillsvidare ingen avlönad verksamhetsledare. Den kontinuerliga verksamheten sköts på frivillig bas utan ersättning.

Verksamhet som planeras för år 2022

Förbundets tidning, som utges 3 nummer per år, är en viktig länk för våra planer.

Årsmötet ordnas 26.3. på Åland.

Beslöt att uppträda på Sata Häme Soi i Ikalis 2.7.2022. Vi kallar det dragspelsstämma och försöker få fler dragspelare med.

En konsert någonstans inom verksamhetsområdet ordnas i samma stil som tidigare år.

Medlemmar uppträder på och bevistar olika evenemang i förbundets namn.